Fobier

En fobi er et minne fra fortiden som nå gir deg en redsel, en angst.

Dette minnet trenger i utgangspunktet ikke være så skrekkelig farlig, men det er repetisjonen av de tankene om den spesielle hendelsen som blir forsterket, slik at de med tiden kan fremstå som en fobi.

Tenk deg en liten gutt som leker på et tak på et uthus. Ved et uhell kommer han til å falle ned. Fallet er ikke så stort. Han slår seg litt, men det er ikke værre enn at han krabber opp på taket og leker videre. Men minnet sitter tilbake. Neste gang han ser ned en trappeoppgang så kan han komme på dette minnet den gang han falt ned fra taket, og tanken om at høyder kan være farlige, blir forsterket.

Det kan bli forsterket så mange ganger, at plutselig, en gang de skal klatre opp en stige, slår minnet om den gang han falt ned fra taket ut som en angst.

Egentlig er det underbevisstheten som vil beskytte oss mot å skade oss, den minner oss på at hvis du klatrer opp en stige, så kan du falle ned og skade deg. Det eneste virkemidlet som underbevisstheten rår over for å beskytte deg, er gjennom en følelse av angst.

I hypnoterapien kan vi kurere angst ved å ta som utgangspunkt: ”Logisk sett vet jeg at jeg ikke har noe å engste meg for….”.

Vi kan ha fobier for så mye. Enten er det et dyr, en gjenstand eller en situasjon.

Det virker som om det å stå på en talestol her i Norge, nesten er en nasjonal fobi.

Send e-post

ouhoff@online.no